Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

ενήλικες.

Καίτη Παπά
Μαίρη Σκάρου.Ακρυλικό σε μουσαμά 1.00Χ0.70
Κατερίνα Κουνάβη.
Βάσια Ραβαζούλα
Καίτη Παπά.
Αμαλία Πρωτοπαππά
Μαίρη Σκάρου.
Γιάννης Κανελόπουλος (λεπτομέρεια).
Μαίρη Σκάρου.
Αμαλία Πρωτοπαππά.
Σία Χρονά.
Μαίρη Σκάρου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα
Χάρης Κυρίτσης.
Χάρης Κυρίτσης.
Χάρης Κυρίτσης.
Βάσια Ραβαζούλα
Αντώνης Καραθανάσης.
Αλικη Αμυραλή.
Καίτη Παπά.
Αλίκη Αμυραλή
 Βάσια Ραβαζούλα
Αλίκη Αμυραλή
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Καίτη Παπά.
Μαίρη Σκάρου.
Αμαλία Πρωτόπαππα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αμαλία Πρωτόπαππα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Μαίρη Σκάρου.
Βάσια Ραβαζούλα.

Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Μαίρη Σκάρου.
Αλίκη Αμυραλή.
Μαίρη Σκάρου.
Χάρης Κυρίτσης.
Μαίρη Σκάρου.
Σία Χρονά.
Γιάννης Κανελλόπουλος.
Κατερίνα Κουνάβη.
Σπυριδούλα Ζαβιτσάνου.
Αμαλία Πρωτόπαππα.
Αφροδίτη Κεφαλιάκου.
Κατερίνα Μωραϊτη.
Μαίρη Σκάρου (λεπτομέρεια).
Αμαλία Πρωτόπαπα.
Γιάννης Κανελόπουλος.
Μαίρη Σκάρου.
Αμαλία Πρωτόπαπα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Γιάννης Δαουλτζής.
Αθανασία Χρονά.
Κατερίνα Κολλέ.
Βασίλης Μούτος.
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.
Γιάννης Κανελόπουλος
Κατερίνα Κολλέ.
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.
Γιάννης Κανελόπουλος.
Γιάννα Μπέλλου.

Γιώργος Λιακόπουλος.
Βασίλης Μούτος.Κατερίνα Κολλέ (λεπτομέρεια).
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.


Αμαλία Πρωτόπαπα.


Αλίκη Αμυραλή.
Αρετή Πλαρινού.


Αλίκη Αμυραλή

Ηλίας Πανουργιάς.
Μάντω Ανδριοπούλου.

Βάσω Αγγελοπούλου.
Ηλίας Πανουργιάς.