Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.
Παύλος Ψυρούκης.

Κωνσταντίνα Φάκου.

Παύλος Ψυρούκης.

Αλίκη Αμυραλή.

Κλεοπάτρα Κουλουμπή.

Βάσια Ραβαζούλα.

Αντώνης Καραθανάσης.