Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (15 χρονών)

Ανδριάνα Ραβαζούλα.

Νίκος Αποστολόπουλος (15 χρονών)

Παύλος Ψυρούκης

Αντώνης Παπαγεωργίου (16 χρονών)

Κωνσταντίνα Φάκου.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)

Κατερίνα Χριστοπούλου.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Νίκος Αποστολόπουλος και Πάυλος Ψυρούκης.

Βάσια Ραβαζούλα

Κλεοπάτρα Κουλουμπή.

Αντώνης Καραθανάσης.

Αλίκη Αμυραλή.