Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.
Παύλος Ψυρούκης.

Κωνσταντίνα Φάκου

Κωνσταντίνα Φάκου

Ανδριάνα Ραβαζούλα.

Παύλος Ψυρούκης.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).

Κωνσταντίνα Φάκου.

Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).

Βάσια Ραβαζούλα.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).

Βάσια Ραβαζούλα.

Κλεοπάτρα Κουλουμπή.

Αντώνης Καραθανάσης.

Αλίκη Αμυραλή.