Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.
Μαίρη Σκάρου.

Αμαλία Πρωτόππαπα.

Παύλος Ψυρούκης.

Κωνσταντίνα Φάκου.

Παύλος Ψυρούκης.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).

Αλίκη Αμυραλή.

Κλεοπάτρα Κουλουμπή.

Βάσια Ραβαζούλα.

Αντώνης Καραθανάσης.