Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

παιδιά - εφηβοι.

Νίκη Γαζή (11 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (15 χρονών).
Νίκη Γαζή (11 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (14 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Νϊκος Αποστολόπουλος (14 χρονών)
Μαριαλένα Τσάγκου(11 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Νϊκος Αποστολόπουλος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών)
Νϊκος Αποστολόπουλος (14 χρονών).
Μαριτίνα Μπαλχάση (12 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών)
Νίκος Αποστολόπουλος.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών)
Διονυσία Ταβουλάρη (14 χρονών).
Σπυριδούλα (8 χρονών)
Μαριαλένα (11 χρονών).
Σπυριδούλα (8 χρονών)
Σπυριδούλα (8 χρονών).
Μιλτιάδης (9 χρονών)
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών)
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών)
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Α
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών)
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Σπυριδούλα Ταξιαρχιώτη (7 χρονών)
Απόστολος Σταθακόπουλος (7 χρονών).
Νίκος Αποστολόπουλος (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Απόστολος Σταθακόπουλος (7 χρονών).
Σπυριδούλα Ταξιαρχιώτη (7 χρονών).
Μιλτιάδης Τσέπης (8 χρονών)
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Ευριδίκη Φουσέκη (9 χρονών).
Απόστολος Σταθακόπουλος (7 χρονών).
Σπυριδούλα Ταξιαρχιώτη (7 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Σταθακόπουλος Απόστολος (7 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Νίκος Αποστολόπουλος (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνος Σώρρας (11 χρονών),
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Μιλτιάδης Τσέπης (8 χρονών).
Κωνσταντίνος Σώρρας (10 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (12 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (12 χρονών).
Κωνσταντίνος Σώρρας (10 χρονών).
Μιλτιάδης Τσέπης (8 χρονών).
Μαριτίνα Μπαλχάση (11 χρονών).
Αγγελική Βαφείδη (8 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (12 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (12 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (12 χρονών).
Μιλτιάδης Τσέπης (7 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Βασιλεία Παπαγεωργίου (7 χρονών).
Αγγελος Κοντογιάννης (10 χρονών).
Δήμητρα Μπάστα (8 χρονών).
Βασιλεία Παπαγεωργίου (7 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (13 χρονών).
Αγγελος Κοντογιάννης (10 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (11 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κωστής Φάκος (11 ετών).
Παύλος Ψυρούκης (13 ετών).
Κωνσταντίνα Φάκου (13 ετών).
Κωνσταντίνα Φάκου (13 ετών)
Κωνσταντίνα Φάκου (13 ετών)
Παύλος Ψυρούκης (13 ετών).
Κωνσταντίνα Φάκου (13 ετών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος ( 8 ετών )
Δήμητρα Χρυσανθοπούλου. (9 ετών)

Δήμητρα Χρυσανθοπούλου (8 ετών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (8 ετών).Κωστής Φάκος (9 ετών).


Μαρίνα Δημολιτσά (13 ετών).
Κατερίνα Σωσσοπούλου (10 ετών).