Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

σχέδια.

Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου
Αντώνης Παπαγεωργίου (16 χρονών)
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου
Κωνσταντίνα Φάκου
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).