Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

σχέδια υποψηφίων.

Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Σοφία Αριστείδου.
Αντώνης Καραθανάσης.
Σοφία Αριστείδου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Χάρης Κυρίτσης.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Σοφία Αριστείδου.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Χάρης Κυρίτσης.
Αλίκη Αμυραλή.

Αλίκη Αμυραλή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αλίκη Αμυραλή.
Παύλος Ψυρούκης (14 ετών) κάρβουνο.
Αντώνης Καραθανάσης: Σκίτσο, κάρβουνο σε χαρτί 0,20χ0,30
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Χάρης Κυρίτσης: Καρβουνο
Παύλος Ψυρούκης (14 ετών): Καρβουνο
Χάρης Κυρίτσης.
Νικολέτα Κόζη.
Νικόλας (Μάκης) Βενέτος.
Χάρης Κυρίτσης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Νικόλας (Μάκης) Βενέτος.

Νικόλας (Μάκης) Βενέτος.
Αγγελική Καράβολα.
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.
Αλικη Αμυραλή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αγγελική Καράβολα.
Αλέξανδρος Κορωνάκης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αλίκη Αμυραλή


Κατερίνα Κολλέ.
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.Ιφιγένεια Αβραμοπούλου.