Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

σχέδια.

Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου
Κωνσταντίνα Φάκου
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).