Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

χρώματα.

Αντώνης Παπαγεωργίου (16 χρονών)
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (15 χρονών)
Μαργαρίτα Γαζή.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (15 χρονών)
Νίκος Αποστολόπουλος (15 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (15 χρονών)
Παύλος Ψυρούκης
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Κωνσταντίνα Φάκου.
 Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Μαργαρίτα Γαζή.
Νίκος Αποστολόπουλος (15 χρονών).
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Μαργαρίτα Γαζή.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Νίκος Αποστολόπουλος (14 χρονών).
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών)
Νϊκος Αποστολόπουλος (14 χρονών)
Νίκος Αποστολόπουλος και Πάυλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Παύλος Ψυρούκης
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών)
Κωνσταντίνα Φάκου
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Νϊκος Αποστολόπουλος (14 χρονών)
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Μαργαρίτα Γαζή.
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Πάυλος Ψυρούκης.
Πάυλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.

Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου..
Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών)
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Παύλος Ψυρούκης
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου..
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου..
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.

Κωνσταντίνα Φάκου.

Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).

\
\
\

Δεν υπάρχουν σχόλια: