Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

χρώματα.

Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).

\
\
\

Δεν υπάρχουν σχόλια: