Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

χρώματα.

Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών)
Κατερίνα Χριστοπούλου.
Παύλος Ψυρούκης
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου..
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου..
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.

Κωνσταντίνα Φάκου.

Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλεράτος (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αντώνης Παπαγεωργίου (15 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (14 χρονών).

\
\
\

Δεν υπάρχουν σχόλια: