Το Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Πάτρα και έχει ως αντικείμενο τις Καλές Τέχνες. Απευθύνεται σε φιλότεχνους κάθε ηλικίας και επιπέδου προόδου, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό πρόγραμμα μάθησης ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός.

χρώματα υποψηφίων.

Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών)
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών)
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών)
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αντώνης Παπαγεωργίου (14 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδριάνα Ραβαζούλα.
Παύλος Ψυρούκης.
Διονυσία Ταβουλάρη (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου - Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Ανδιριάνα Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Παύλος Ψυρούκης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Αλίκη Αμυραλή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Παύλος Ψυρούκης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).

Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.

Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Αντώνης Καραθανάσης.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αντώνης Καραθανάσης.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (13 χρονών).
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Σοφία Αριστείδου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος (12 χρονών).
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.

Βάσια Ραβαζούλα.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Σοφία Αριστείδου.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Βάσια Ραβαζούλα.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Βάσια Ραβαζούλα.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Κωνσταντίνα Φάκου.
Βάσια Ραβαζούλα.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αναστάσης Καβαλιεράτος.
Βάσια Ραβαζούλα.
Σοφία Αριστείδου.
Αντώνης Καραθανάσης.
Σοφία Αριστείδου.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Υβόνη Μπιρμπουτσάκη.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Αλίκη Αμυραλή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Αλίκη Αμυραλή.
Ιωάννα Κόλλια.
Αλίκη Αμυραλή.
Αντώνης Καραθανάσης.
Κλεοπάτρα Κουλουμπή.
Ιωάννα Κόλλια.
Εμμέλεια Φιλιπποπούλου.
Χάρης Κυρίτσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: